Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ

ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ 


ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 

1 ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

  2 ΙΧΝΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

  3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΡΑΤΙΩΝ

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΡΑΤΙΩΝ

ΖΥΓΙΣΜΑ

ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ


6

ΑΓΟΡΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ

Τα κοσμήματα προς εκτίμηση πρέπει να τα δούμε από κοντά. Γιατί μπορεί να έχουν καράτια χαμηλότερα από ό,τι νομίζετε αλλά και υψηλότερα, κάτι που αλλάζει την τιμή σημαντικά.

Η εκτίμηση των κοσμημάτων σας γίνεται παρουσία σας, με τη ζυγαριά σε εμφανές σημείο για να μπορείτε να ελέγχετε κάθε βήμα της εκτίμησης.

Σας εξηγούμε κάθε στάδιο της εκτίμησης για να έχετε άποψη μιας και το αντικείμενο είναι πρωτόγνωρο στους περισσότερους.

 

Στάδια της εκτίμησης:

1. Οπτικός έλεγχος

Εξετάζουμε το κόσμημα για να δούμε αν έχει σήμανση για τα καράτια του - είναι μια ένδειξη αλλά όχι απόδειξη. Εξάλλου δε μας ενδιαφέρει αν έχουν χτύπημα ή όχι για την εκτίμηση.

2. Ίχνος από το μέταλλο

Παίρνουμε ένα ίχνος από το μέταλλο του κοσμήματος στην πέτρα μας (λυδία λίθος) όπου εφαρμόζουμε τα χημικά μας υγρά για να διαπιστώσουμε τα καράτια του κοσμήματος.

3. Έλεγχος καρατίων

Εφαρμόζουμε το κατάλληλο χημικό για να εξακριβώσουμε την περιεκτικότητα του χρυσού στο κόσμημά σας δηλαδή  τα καράτια του.

4.Επιβεβαίωση καρατίων

Επαναλαμβάνεται η διαδικασία για αποφυγή λαθών και τη σωστή ταυτοποίηση του κοσμήματος.

5. Ζύγισμα παρουσία του πελάτη

Μετά τον διαχωρισμό των κοσμημάτων σας ανάλογα με τα καράτια τους ζυγίζονται μπροστά σας.

6. Άμεση πληρωμή με μετρητά

Ακολουθεί ο υπολογισμός της αξίας των κοσμημάτων σας βάση των καρατίων και των γραμμαρίων τους.

Τα χρήματα ελέγχονται ενώπιον σας σε μηχάνημα που εντοπίζει τα πλαστά χαρτονομίσματα και σας καταβάλλονται άμεσα και μόνο σε μετρητά.

Αντικείμενα με απόβαρα

Για αντικείμενα που φέρουν μεγάλα αρνητικά απόβαρα θα σας δίνεται μια κατά προσέγγιση εκτίμηση και εφόσον συμφωνείτε θα αφαιρείται οτιδήποτε δεν είναι χρυσό ή ασήμι (μεγάλες πέτρες, λουράκι και μηχανισμός στα ρολόγια κ.ά.) για γίνει ακριβής εκτίμηση και άμεση πληρωμή.

Σε περίπτωση πολύτιμων λίθων σας δίνεται τιμή από ειδικό γεμολόγο και είτε παίρνετε τα χρήματα είτε τις πέτρες σας πίσω.