Μόνο το 1/3 του χρυσού παγκοσμίως ανακυκλώνεται ενώ τα ορυχεία χρυσού δουλέυουν για μήνες για την εξόρυξη νέων ποσοτήτων με πολλαπλές επιπτώσεις στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.


 

Ξέρετε ότι:

Ο χρυσός που χρησιμοποιείται για την κατασκευή κοσμημάτων δεν είναι καθαρός, αλλά με προσμίξεις, κράματα δηλαδή μετάλλου χρυσού του οποίου η καθαρότητα και η σύσταση μετράτε σε καράτια. Τα 24 καράτια αναφέρονται στον καθαρό χρυσό. Στα κοσμήματα συνήθως χρησιμοποιείται χρυσός 14 και 18 καρατιών που αντιστοιχούν σε 58,5 % περιεκτικότητα καθαρού χρυσού και 75 % αντιστοίχως.

Επεξεργασία παλιών κοσμημάτων για ανάκτηση καθαρού χρυσού.

Ράβδοι χρυσού

σε πάτωμα καζίνου στο Μακάου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Photos by Ögussa GmbH factory in Vienna Austria